Munkedals Båtklubb

 

Tillbaka

Saltkällan

Ellingeröd

Avgifter

Styrelsen

Anslagstavla

Länkar

Div. bilder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saltkällan


Vår största båthamn som finns längst in i Saltkällefjorden

 

Här har vi 6 st. flytbryggor

Bilder på nya Vågbrytaren och över hamnen

Med totalt 184 båtplatser
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Här finns en vaktstuga för oss
båtägare, då vi hela den aktiva
 båtsäsongen går vakt.
 
Det finns en bra sjösättningsramp
För nyttjande av den krävs
 medlemskap och elektronisknyckel som
köps till självkostnadspris. 
 

Hamnkapten Leif Karlsson

När det gäller båtplatser, vaktnätter kontakta Kansliet 0524 12333 eller 070 6226674